Sarna

Rodzaj OdstrzałuPorożeOdstrzał PrawidłowyOdstrzał Nieprawidłowy
Selekcyjny do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzalu1guzikarze, szpicakiformy wyższe
2 - 3do niereguralnego szóstaka włacznieformy wyższe
Łowny min 30% ogólnej liczby zaplanowanych do odstrzału5 i starszebez względu na formę porożabrak

Daniel

Rodzaj OdstrzałuPorożeOdstrzał PrawidłowyOdstrzał Nieprawidłowy
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzalu1szpicakiformy wyższe
2wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do podwójnej wysokości łyżekformy wyższe
3 - 6wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości do 1/3 długości poroża orac łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długościformy wyższe
Łowny min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału7 i starszebez względu na formę porożabrak

Jeleń Szlachetny

Rodzaj OdstrzałuPorożeOdstrzał PrawidłowyOdstrzał Nieprawidłowy
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzalu1szpicaki o średniej długości tyk do 30 cmszpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidlone I koronne
2 – 4wszystkie formy niekoronnewszystkie formy koronne
5 – 9wszystkie formy niekoronne I jedno stronnie koronneformy wyższe
Łowny min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału10 i starszebez względu na formę porożabrak

Na podstawie NRŁ nr 14/2015 z 15 grudnia 2015 roku uwzgledniając uchwałę ORŁ nr 1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 ZO Gorzow Wlkp. publikuje aktualne obowiązujące kryteria odstrzału samców zwierzyny płowej na terenie okręgu gorzowskiego.