Koło Łowieckie „Bory Lubuskie” w Gorzowie Wielkopolskim.

Witamy na stronie naszego koła wszystkich myśliwych, sympatyków łowiectwa oraz osób zainteresowanych ta tematyka. Nasze kolo zostało założone jako jedno z pierwszych na Ziemi Lubuskiej w 1947 roku, poniższe zdjęcie zostało zrobione w latach siedemdziesiątych podczas polowania zbiorowego.

Członkami założycielami kola byli Stanisław Kwapiszewski, Michał Świerzbiński, Czesław Wyrzykowski, Stanisław Dyga, Antoni Modraszewicz oraz Włodzimierz Korsak, którego pomnik możemy oglądać od września 2011 r. (rocznica śmierci Korsaka) w gorzowskim Parku Górczyńskim. Wielu członków naszego kola działała w Powiatowej Radzie Łowieckiej w Gorzowie, oraz pełniła funkcje Łowczego Powiatowego.

W roku 1949 kolo liczyło 66 członków i wraz z wprowadzeniem nowych obwodów łowieckich podzieliło się a cześć myśliwych  przeszła do nowego Koła „Wilk”.

Przez okres 70 lat wiele osób pełniło funkcje prezesa czy łowczego min: Henryk Dyrt, Tadeusz Plis, Czeslaw Rymsza, Hieronim Baczek, Zygmunt Rataj, Stanisław Szmit, St. Kassanowski, Franciszek Okolita, Marian Sokołowski. 

Obecnie nasze koło liczy 53 członków w tym 4 członków niemacierzystych oraz jedna Diana. Członkowie naszego kola dzierżawią 3 obwody łowieckie: obwód 30, 45 oraz 46 razem około 15 tys ha. Poniżej zdjęcie członków kola z 2015r. przed Walnym Zgromadzeniem.